Ve čtvrtek 7. 2. 2013 se od 18:00 v Galerii Restart uskutečnila vernisáž výstavy Radek Pilař – Videoart. Obnovená Asociace videa a intermediální tvorby představila k dvacátému výročí úmrtí Radka Pilaře přehled jeho videoartu, doplněný krátkým životopisným dokumentem.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/214291-kdepak-rumcajs-pilar-se-predstavuje-jako-videoartista/

   

Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou škálu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám především znělkou Večerníčka a příběhy o loupežníku Rumcajsovi, velkou část jeho díla představují malby, ilustrace, grafiky, objekty, fotografie, asambláže, koláže, filmové experimenty a v neposlední řadě i video. Je považován za průkopníka českého videoartu především díky tomu, že vedle inspirace světovým pop-artem a kinematografickými postupy 60. let, vycházel z tradice českého animovaného filmu a meziválečného poetismu. Tyto formální postupy pro něj tvořily konceptuální platformu, na jejímž základě se skrze audiovizuální médium snažil tematizovat vnímání současného dění i fantazijního světa snů, estetiky výjimečného i každodenního.

V roce 1985 byl jednou ze zakládajících osobností Kabinetu animované tvorby na FAMU, která se o pět let později za jeho přítomností mění v plnohodnotnou katedru. Ve stejné době zakládá i Asociaci videa a intermediální tvorby.


Původní Asociace videa a intermediální tvorby (AVIT) byla prvním oficiálním uskupením, které mělo jako svůj hlavní program experimentální filmovou a video tvorbu. Klíčovým heslem byl elektronický obraz, který podle Radka Pilaře měl sílu vyvážit všudypřítomný tlak oficiální produkce. „Elektronický obraz, tak nehmotný a tak důvěryhodný, tak svobodný a tak zotročený, obraz v pohybu, křehký a silný, existující i neexistující, bohatý a chudý, demokratizující kulturu, obraz závislý na svém divákovi, na tom, který rozhoduje zmáčknutím tlačítka o jeho bytí.“ Radek Pilař: Viva video, video viva.

RADEK PILAŘ – VIDEOART       7. – 17. 2. 2013 / denně od 18 do 21 hod.