AVIT dnes

 
 

Restart Asociace videa a intermediální tvorby iniciuje setkání původních členů a nově příchozích mladých umělců z oblasti videa a intermedií. Vzhledem k opětovnému zájmu někdejších členů Asociace a snaze skupiny mladých umělců na tradici Asociace navázat jsou iniciována pravidelná setkání. Tak se neztratí kontinuita načrtnuté linie a zároveň je na ni navázáno v novém kontextu, s možnostmi současných technologií. Tímto se utváří nová, v Čechách ojedinělá platforma, na níž se mohou setkávat umělci různého věku, zaměření i zkušeností, kteří se pohybují či pohybovali na poli intermediálního umění. Základní premisou je, že všechny vstupy i výstupy probíhají důsledně v rámci nových médií a technologií. Vnější prezentace a komunikace probíhá na dvou základních úrovních. V první řadě se jedná o pravidelná setkání spojená s projekcemi/prezentacemi umělců zabývajícími se elektronickým obrazem a intermédii. Ve virtuální rovině jde o webové stránky, sociální sítě a další možnosti interakce, komunikace a odborné i umělecké reflexe prostředků nových technologií a médií.

přípravné setkání restartovaného AVITu

v Oku v listopadu 2012

/zleva  Vančát, Jindřichová, Milerský , Tatíček/