AVIT včera

 
 

Původní Asociace videa a intermediální tvorby (AVIT) byla založena v roce 1990 a navazovala na činnost Oboru videa při Svazu československých výtvarných umělců v Praze. Ve své době šlo o první oficiální uskupení, které mělo jako svůj hlavní program experimentální filmovou a video tvorbu. U zrodu těchto organizací stály dvě významné osobnosti českého (československého) videoartu Radek Pilař a Petr Skala. Klíčovým heslem byl elektronický obraz, který měl podle Radka Pilaře sílu vyvážit všudypřítomný tlak oficiální produkce a který by – jeho slovy – mohl diváka osvobodit od „nepostižitelného toku elektronických převratů, chaosu informací a teroru masmédií.“ V rámci AVITu se organizovaly přednášky, výstavy, propagoval se český videoart v zahraničí. Díky Asociaci začali tvůrci jako Petr Skala, Lucie Svobodová, Roman Milerský, Ivan Tatíček a mnoho jiných objevovat kouzlo klíčování, digitální animace a dalších počítačových úprav obrazu. Aktivity AVITu vyvrcholily velkou soubornou výstavou českého videoartu „Český obraz elektronický“ v roce 1994 ve výstavní síni Mánes.

vernisáž výstavy Český obraz elektronický

v Mánesu v červenci 1994

/zleva  Slauka, Bielický, Vasulka, Vrána, Svačina, Schneider, Helebrant, Svobodová, Hřebačka, Skala, Papadopulosová, Roubíček, Šilhan, v popředí Tatíček, Randlíková, Milerský/